Proces-verbaal

Een proces-verbaal is de akte waarmee een overheidsambtenaar (bijvoorbeeld politie of andere opsporingsambtenaren) verslag uitbrengt, zoals constateringen van feiten en omstandigheden (bijvoorbeeld tijdstip, plaats en toedracht van een overtreding, misdrijf of ongeluk), de schriftelijke weergave van verklaringen (bijvoorbeeld van getuigen en verdachten) in zijn aanwezigheid, zijn verrichtingen, en de persoonsgegevens van betrokkenen en getuigen.

De bekendste vorm van proces-verbaal is een door de politie of parkeerwacht uitgeschreven bekeuring.

Een proces-verbaal kan in beginsel worden aangemerkt als wettig bewijsmiddel op basis van Artikel 344 Wetboek van Strafvordering. Zij moet in wettelijke vorm opgemaakt zijn door colleges en personen die daartoe bevoegd zijn en de mededeling bevatten van feiten/omstandigheden die door henzelf zijn waargenomen of ondervonden. Qua inhoud worden dezelfde eisen gesteld als aan ter zitting afgelegde verklaringen.

Ook wordt het begrip proces-verbaal in de rechtspraktijk en bij andere gelegenheden gebruikt om officieel vast te leggen wat er is gebeurd.

Zie ook:

Laatste update: 16-6-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!