Omgevingsdienst NL

logo omgevingsdienst NL

Omgevingsdienst NL (www.omgevingsdienst.nl) is de vereniging van de 29 Omgevingsdiensten en Regionale Uitvoeringsdiensten in Nederland. De kracht van het collectief van Omgevingsdienst NL maakt dat de omgevingsdiensten gezien en gewaardeerd worden als autoriteit van de fysieke leefomgeving, die namens gemeenten en provincies hun werk doen.

Bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers en overheden kunnen vertrouwen op de kennis en expertise van 5.500 experts die werken bij deze diensten op het gebied van milieu door advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Sommige omgevingsdiensten voeren extra taken uit, zoals bouw- en woningtoezicht of advisering over bijvoorbeeld energie of natuur.

Omgevingsdienst NL faciliteert en ondersteunt het stelsel van omgevingsdiensten en is het eerste aanspreekpunt voor bestuurlijke koepels en zaken die omgevingsdienst-overschrijdend zijn.

  • Afstemming tactisch niveau uitvoering omgevingswetgeving
  • Kennisuitwisseling: inhoudelijk en bedrijfsmatig
  • Kwaliteitsontwikkeling
  • Arbeidsmarktontwikkeling
  • Aanspreekpunt voor bestuurlijke koepels
  • Belangenbehartiging

Zie ook:

Met dank aan Koos Meijer

Laatste update: 8-5-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!