Zelfregulering

Er is sprake van zelfregulering als een regeling voor een bepaalde sector of beroepsgroep door deze zelf wordt opgesteld, uitgevoerd en gehandhaafd. Dit als aanvulling op of alternatief voor regulering door de overheid.

Belangrijkste voordelen:

 • De sector heeft meer kennis die vereist is om goede regels te maken;
 • Sneller en flexibeler;
 • Groter draagvlak bij de sector;
 • Minder overheidsregulering en –toezicht;
 • Vergroting van het vertrouwen van klanten en verbetering van het imago van de sector.

Belangrijkste nadelen:

 • Noodzaak tot consensus over de regels kan ten koste gaan van kwaliteit;
 • Zelfregulering lukt soms niet door de grote variëteit aan marktpartijen;
 • Maatschappelijk draagvlak kan beperkt zijn;
 • Mist democratische legitimiteit;
 • De overheid heeft minder greep op de uitkomst;
 • Beperkte afdwingbaarheid;
 • Publieke belangen niet per sé geborgd.

Belangrijkste voorwaarden:

 • Er moet kennis en draagvlak zijn binnen de sector;
 • De organisatiegraad moet voldoende zijn;
 • Er moet een goede handhaving zijn.

Bron: wikipedia

Zie ook:

Laatste update: 21-1-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!