Koninklijke Marechaussee (KMar)

Het logo van de Koninklijke Marechaussee is een springende granaat.

De Koninklijke Marechaussee (KMar), opgericht in 1814, is een Nederlands krijgsmachtonderdeel naast de Marine, Landmacht en Luchtmacht. De KMar is een gendarmeriekorps, een politieorganisatie met militaire status. De KMar waakt over de veiligheid van de staat, in Nederland en ver daarbuiten. De KMar voert politietaken uit op grond van Artikel 4 Politiewet 2012.

De KMar heeft drie operationele speerpunten:

De KMar telt 25 brigades verspreid over acht provincies en het Caribisch gebied. Daarnaast beschikt het over een Team Criminele Inlichtingen (TCI), Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) en een Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum.

De secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie is de korpsbeheerder. De KMar telt 513 fte burgerfuncties en 5931 militairen. Het budget bedraagt €405 miljoen.

Video: Koninklijke Marechaussee, als het erop aankomt (juni 2022)
Zie ook:

Laatste update: 1-7-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!