Risico-regelreflex

De risico-regelreflex* is de neiging om het voortdurend verminderen van risico’s, al dan niet naar aanleiding van een incident, als vanzelfsprekende opgave aan te merken. Deze reflex kan leiden tot disproportionele ingrepen. Het betreft maatregelen waarvan de baten bij nadere beschouwing duidelijk niet opwegen tegen de kosten en de maatschappelijke bijwerkingen, of waarbij van de overheid meer wordt verwacht dan nodig of realiseerbaar is. Vaak gaat het gepaard met (roepen om) nieuwe regels, meer toezicht en strengere handhaving. Soms leidt dit zelfs tot het inrichten van een nieuwe toezichthouder.

Voorbeelden van “incidenten” die hebben geleid tot een risico-regelreflex zijn:

* Term bedacht door Margo Trappenburg (2010)

Zie ook:

(M.m.v. Jan van Tol)

Laatste update: 1-11-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!