Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD)

De Inspectie houdt toezicht op het werkgebied van de belastingen, toeslagen en de douane. Zij beoordeelt of er rechtsstatelijk gehandeld wordt door de uitvoering en de wetgeving. De kwaliteit van uitvoering en de wetgeving richting burger en bedrijf staat daarbij centraal. De IBTD moet signaleren als de wet- en regelgeving in conflict dreigt te komen met de beginselen van behoorlijk bestuur en reflecteren op de rol van de drie diensten, de opdrachtgever en de eigenaar. Ze kijkt ook naar de consequenties van politieke besluiten en rechtspraak voor de uitvoering.

Deze rijksinspectie is voortgekomen uit de misstanden bij de Fraude Signaleringsvoorziening van de Belastingdienst en de Kindertoeslagaffaire, en is gebaseerd op het rapport Toezicht als tegenkracht; naar een inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane (pdf). De Inspectie beschikt niet over sanctiemiddelen.

De IBTD (opgericht per 1-1-2022) is onderdeel van het ministerie van Financiën, telt ca 25 fte en een budget van €4,5 miljoen.

Zie ook:

Laatste update: 15-7-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!