Autoriteit woningcorporaties (Aw)

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Zij houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer en levert daarmee een bijdrage aan het vertrouwen in een goede taakuitoefening door corporaties. De Aw publiceert jaarlijks de Staat van de Corporatiesector.

De Aw verleent ook goedkeuringen, ontheffingen en zienswijzen voor woningcorporaties. Dat laatste betreft ook geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders of RvC-leden, alsmede de verkoop van woningen. Ze kan ook sancties opleggen.

De Aw is in 2015 opgericht naar aanleiding van aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. De Aw vindt zijn grondslag in Afdeling 5 Woningwet. In 2020 telt de Aw 70 fte.

De AW valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK en is ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Zie ook:

(Met dank aan Kasia Lobodzinska, AW)

Laatste update: 19-1-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!