Big 8 (VTH omgevingsrecht)

Afdeling 18.3.2 van de Omgevingswet deelt de handhavingstaken van de leefomgevingsregels toe aan de bevoegde gezagen. In het Omgevingsbesluit (afdeling 13.2, docx, 3 pagina’s) wordt uitgewerkt hoe bevoegde gezagen hun vergunningverlening, toezicht– en handhavingstaken (VTH-taken) gestructureerd op moeten zetten en uitvoeren. Er moet sprake zijn van:

  • een beleidsvormende (strategische) cyclus. Deze is vooral relevant voor bevoegde gezagen (gemeenten, provincies en waterschappen), en
  • een uitvoerende (operationele) cyclus. Deze is vooral van toepassing op Omgevingsdiensten (en deels op de bevoegde gezagen).

Het samenhangende geheel van beide cycli wordt de BIG-8 genoemd.

De betreffende afdeling van het Omgevingsbesluit behandelt de volgende aspecten:

  • de uitvoeringsstrategie (artikel 13.5 en 13.6)
  • de handhavingsstrategie (artikel 13.5 en 13.6)
  • het uitvoeringsprogramma (artikel 13.8)
  • de uitvoeringsagenda (artikel 13.6)
  • de uitvoeringsorganisatie (artikel 13.9)
  • de borging van middelen (artikel 13.10)
  • de evaluatierapportage (artikel 13.11)

Zie ook:

Laatste update: 13-1-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!