Landelijk Overlegorgaan Vergunningverlening en Handhaving Waterschappen (LOVHW)

Het Landelijk Overlegorgaan Vergunningverlening en Handhaving Waterschappen (LOVHW) is een platform waar waterschappen en andere partijen overleggen over vraagstukken op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het watersysteem. Het LOVHW is opgericht door de waterschappen en heeft als doel om de kwaliteit van de vergunningverlening en handhaving op het gebied van water te verbeteren en te harmoniseren.

Het LOVHW werkt onder andere aan het ontwikkelen en verbeteren van richtlijnen, procedures en instrumenten die worden gebruikt om de kwaliteit van de vergunningverlening en handhaving door de waterschappen te verhogen en te harmoniseren. Daartoe organiseert het LOVHW bijeenkomsten en workshops om kennis en ervaring te delen en om te leren van elkaar.

Laatste update: 31-12-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!