Waterschap

Waterschappen zijn functionele, decentrale bestuurslichamen die verantwoordelijk zijn voor het regionale waterbeheer. De 21 waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water. Daartoe beheren ze ongeveer 18.000 km dijken, 225.000 km watergangen, 6175 gemalen en 325 rioolwaterzuiveringsinstallaties. 5 waterschappen hebben ook wegen in beheer.

Elk waterschap heeft een keur. De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Een keur is ook de verbinding van een sanctie aan een nalatigheid of aan een activiteit rond de verantwoordelijkheden van een waterschap.

Waterschappen bestaan al 700 jaar. Ze hebben een Grondwettelijke basis (Artikel 133 Grondwet) en zijn verankerd in de Waterschapswet. De waterschappen zijn verenigd in de Unie van Waterschappen. Aan het hoofd van elk waterschap staat een dijkgraaf. Er werken ca 11.000 mensen.

Kaart met de huidige waterschappen

Zie ook:

Laatste update: 24-2-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!