Stelling: kosten van toezicht moeten worden doorberekend

Moeten kosten van toezicht worden doorberekend aan burgers en bedrijven, of dienen ze juist betaald te worden uit de algemene middelen? Aan de ToezichtTafel zetten we argumenten op een rij. Met de uitnodiging om pro’s en contra’s toe te voegen!

De WRR had de argumenten op een rijtje moeten zetten, betoogde Ferdinand Mertens aan de ToezichtTafel. Hier pakken we de handschoen op. Wat is er voor en wat is er tegen het doorberekenen van de kosten van toezicht (waarbij we de discussie toespitsen op “repressieve handhaving”)?

Pro (argumenten om de kosten door te berekenen aan burgers en bedrijven):

 • Als de overheid niet hoeft bij te dragen, is dat goed voor de staatskas en dus voor de belastingbetaler.
  (Zie bijvoorbeeld de memorie van toelichting bij de Wet bekostiging financieel toezicht.)
 • Door kosten door te berekenen is “adequate toerusting van het toezicht beter mogelijk”
  (WRR).
 • De sector heeft ook “profijt” van het toezicht, dus mag of moet er ook voor betalen.
 • “Overlast”. Zie Marcel Canoy in FD van 14 januari 2014: “Hooligans zorgen voor een enorme maatschappelijke belasting van de politie. Het is niet duidelijk waarom voetbalclubs geen zwaardere prikkel hebben om zelf zorg te dragen voor beveiliging dan wel bij te dragen aan de hoge kosten die met overlast gepaard gaan en er niet zwaarder op preventieve maatregelen wordt ingezet.”
 • Als de sector zelf betaalt, voelt die zich meer betrokken bij het toezicht.
 • De kosten van het toezicht zullen meer in de hand worden gehouden omdat de toezichthouder deze moet verantwoorden tegenover de sector.
 • Doorberekenen bevordert een “evenwichtiger verantwoordelijkeidsverdeling tussen overheid en onder toezicht gestelde partijen”.
  (WRR).

Contra (argumenten om het toezicht te financieren uit de algemene middelen):

 • Kosten van  preventieve en repressieve handhaving zijn niet goed individueel toerekenbaar.
  (Maat houden)
 • Handhaving moet ten aanzien van een ieder gelijkelijk kunnen worden uitgeoefend en mag niet afhankelijk zijn van particuliere bijdragen
  (Maat houden)
 • Doorberekenen van kosten zorgt voor een verzwaring van de lasten voor burgers en bedrijfsleven.
  (Zie bijvoorbeeld de brief van staatssecretaris Mansveld over majeure risicobedrijven.
 • “Het externe toezicht gaat de interne kwaliteitszorg keihard verdringen. Los van het principe – dit is de start van een corrumpering van het toezicht – vraag ik me sterk af of het wel effectief is.”
  (Peter Noordhoek)
 • Toezicht dient een publiek belang.
  (Consumentenbond)
 • Toezichthouders zullen een te beperkt budget krijgen.
  (Consumentenbond)
 • Toezichthouders dreigen ongebreideld en ongecontroleerd te groeien.
  (Zie diverse reacties op het wijzigingsvoorsgel Wbft)

Denk mee!

Het kabinet speelt het spel over doorberekening van kosten van toezicht op drie borden:

 • Er komt een voorstel tot wijziging van de bekostiging van het financieel toezicht; op de internetconsultatie kwamen 10 reacties binnen.
 • Het kabinet werkt aan een reactie op de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
 • Er komt een nieuw kabinetsstandpunt over de kosten van toezicht, waarbij  het afwegingskader van “Maat houden” tegen het licht wordt gehouden.

Maak hier gebruik van de gelegenheid om mee te praten. Welke argumenten zou het kabinet moeten meewegen? Voeg een reactie toe!

2 replies

 1. Volgens mij moet men het eerst eens zijn over de inhoud van het begrip ‘toezicht’; wordt er alleen ‘toezicht op de naleving’ (in de zin van de Awb) onder verstaan, of gaat het om iets anders, bijv. toezicht in het kader van vergunningverleing

 2. In diverse branches is al sprake van toezicht door een certificerende instelling (bankwezen, bodem, vuurwerk). Je zou dan denken dat de overheid een stapje terug doet. Niets is minder waar. Gecertificeerde bedrijven lijken zelfs strenger te worden gecontroleerd. Men gaat zelfs zover dat het toezicht op de certificerende instllingen wordt aangescherpt. Ik ben van mening dat er keuzes moeten worden gemaakt. Laat het aan de markt over of neem die taak als overheid op je, maar niet allebei, want dan sla je door en dat gebeurt nu.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s