Bevoegdheid

Bevoegdheid is het bezitten van (wettelijke) toestemming om een handeling te mogen verrichten. Diverse bestuursorganen binnen de Nederlandse overheid hebben bevoegdheid gekregen om toezicht- en handhavingstaken uit te voeren.

Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (in het bijzonder artikelen 5:15 – 5:19) regelt voor een belangrijk deel de bevoegdheden van een toezichthouder (handhaver). In bijzondere wetgeving zijn aanvullende bevoegdheden (voor specifieke toezichthouders) neergelegd.

Eenieder is verplicht medewerking te verlenen aan de toezichthouder bij uitoefening van diens bevoegdheden (artikel 5:20 Awb). De medewerking moet worden verleend binnen een, door de toezichthouder gestelde, redelijke termijn. Deze plicht is niet onbegrensd. Artikel 5:13 Awb bepaalt dat een toezichthouder slechts gebruikmaakt van zijn bevoegdheden voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Om bevoegdheid te hebben dienen toezichthouders ambtshalve of persoonlijk middels een aanwijzingsbesluit aangewezen te worden.

Zie ook:

Laatste update: 6-4-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!