Mensenhandel (uitbuiting)

Mensenhandel (of uitbuiting) is onder andere het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil. Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel 273f Wetboek van Strafrecht.

Er zijn verschillende vormen van mensenhandel:

  • Arbeidsuitbuiting: als iemand werkt en de inkomsten (gedeeltelijk) moet afdragen en/of in mensonterende omstandigheden moet werken;
  • Seksuele uitbuiting: als iemand gedwongen wordt om seks te hebben tegen betaling van geld, kleding of eten en dat moet afdragen aan de uitbuiter;
  • Criminele uitbuiting: als iemand gedwongen wordt om te bedelen, stelen of andere criminele activiteiten uit te voeren en de buit moet afdragen aan de uitbuiter;
  • Gedwongen orgaanverwijdering: hierbij wordt iemand gedwongen om zijn of haar organen af te staan.

Mensensmokkel valt hier meestal niet onder, omdat dat, i.t.t. mensenhandel, wél op verzoek van de gesmokkelden gebeurt.

(Opsporings)instanties die zich richten op mensenhandel zijn:

Zie ook:

Laatste update: 10-5-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!