Naleving

Naleving, ook wel compliance genoemd, is het gedrag dat actoren vertonen om vastgesteld beleid en wet- en regelgeving, conform de doelstellingen van het beleid, uit te voeren. Het naleven van normen veronderstelt bij te dragen aan maatschappelijk gewenste effecten. Het gewenste ‘gedrag’ wordt in die wet- of regelgeving vaak neergelegd in de vorm van harde normen (bv maximumsnelheid) of open normen (bv de huisarts die “goede zorg” moet leveren).

Het nalevingsniveau wordt meestal uitgedrukt als het percentage van een bepaalde doelgroep dat een regel (of regelcomplex) naleeft. Er zijn daarbij twee niveaus van belang: het feitelijke nalevingsniveau en het niveau dat wordt nagestreefd. Het vaststellen van het gewenste nalevingsniveau helpt de toezichthouders bij het bepalen welke inspanning zij moeten leveren om een bepaald geformuleerd nalevingsdoel te bereiken en om te meten hoe effectief hun inspanning is geweest.

Middelen die daartoe ingezet kunnen worden zijn toezicht, handhaving, opsporing maar bv ook communicatie.

Zie ook

Laatste update: 21-2-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!