Open normen

Bij open normen is in de wettekst bewust open gelaten hoe precies aan de verplichtingen moet worden voldaan. Dat gebeurt vanuit de gedachte dat rigide wetgeving het praktische doel, bv door technologische ontwikkelingen, in de weg kan staan. De interpretatieruimte is er primair voor de adressant van de norm.

Open normen kunnen echter ook rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid opleveren. Zij bevatten het risico dat over de invulling ervan verschil van mening ontstaat. De geboden ruimte kan de balans tussen ‘benutten’ en ‘beschermen’ doen doorslaan naar ‘benutten’. In geval van onvoldoende houvast door wetgever of toezichthouder zal de rechter de beslissing moeten nemen over de invulling van een norm.

Bij handhaving van open normen gelden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (m.n. motiveringsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel). De Raad van State adviseerde dat toezichthouders open normen moeten concretiseren voordat gehandhaafd wordt. Alsdan is voor betrokkenen op tijd duidelijk wat er van hen wordt verwacht.

Zie ook:

Laatste update: 26-4-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!