Toezicht Sociaal Domein (TSD)

In 2002 zijn de rijksinspecties begonnen met het werken in een samenwerkingsprogramma in het jeugddomein naar aanleiding van een gezinsdrama in Roermond. In 2003 resulteerde dit in “Integraal Toezicht Jeugdzaken”. Na de decentralisaties in 2015 is dit verbreed naar het hele sociale domein:

  • Gezondheidszorg en Jeugd
  • Onderwijs
  • Veiligheid
  • Werk en Inkomen

Toezicht Sociaal Domein (TSD) is een samenwerkingsverband tussen vier rijksinspecties:

Er wordt veelvuldig samengewerkt met lokale WMO-toezichthouders.

Het doel is om domeinoverstijgende zorg en ondersteuning te stimuleren en te signaleren waar knelpunten en mogelijke oplossingen zitten. Ook worden calamiteiten onderzocht als er veel partijen betrokken zijn en de samenhang ontbreekt. Het programmabureau van TSD, gehuisvest bij de IGJ, omvat 7 fte. Vanuit de vier rijksinspecties worden in totaal ongeveer 13,5 fte inspecteurs, onderzoekers en projectondersteuners gedetacheerd.

Klik op de bovenstaande afbeelding om de totale online visual (104 pagina’s) te bekijken.

Laatste update: 1-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!