Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP, eng: Dutch Data Protection Authority) is de onafhankelijke toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens. De taken en bevoegdheden van de AP staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 2 Uitvoeringswet AVG. Het betreft:

  • toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens, zoals onderzoek doen, privacyklachten behandelen en gedragscodes toetsen;
  • adviseren over nieuwe wet- en regelgeving die over de verwerking van persoonsgegevens gaat;
  • voorlichting geven aan burgers en organisaties over de privacywetgeving;
  • diverse internationale taken, zoals samenwerken met de andere privacytoezichthouders in de EU.

De AP is een zbo met eigen rechtspersoonlijkheid. De relatie met het ministerie van Justitie en Veiligheid is vormgegeven in de Kaderwet zbo. Tot 2016 heette de AP het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Dit college volgde in 2001 de Registratiekamer op. De AP telt 169,2 fte en heeft een budget van €26,9 miljoen (2021). De AP is gevestigd in Den Haag.

Zie ook:

(M.m.v. de Autoriteit Persoonsgegevens)

Laatste update: 7-2-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!