Justitieel Documentatiesysteem (JDS)

In verband met strafzaken of de uitvoering van straffen kan er onderzoek gedaan worden naar het gedrag of de levensomstandigheden van iemand. De uitkomsten ervan komen in een rapport en worden aangeboden aan bijvoorbeeld een rechter of officier van justitie. Vaak zijn dit soort rapporten afkomstig van een (jeugd) reclasseringsinstelling, de Raad voor de Kinderbescherming of het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.

Op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens worden deze rapporten door de Justitiële Informatiedienst (Justid) verwerkt en opgeslagen in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). De wet bepaalt aan wie afschriften van het persoonsdossier Justitiële Documentatie mogen worden verstrekt en voor welk doel.

Een rapport in het persoonsdossier wordt na 10 jaar verwijderd. Als een straf of maatregel is opgelegd die langer is dan 10 jaar, dan is de verwijderingstermijn gelijk aan de duur van de opgelegde vrijheidsstraf of maatregel in de zaak waarin dat rapport is uitgebracht.

Laatste update: 18-5-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!