Last onder dwangsom

Een last onder dwangsom is een bestuurlijke herstelsancties die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegne­men of beperken van de gevolgen van een overtreding.

De last onder dwangsom is gedefinieerd in artikel 5:31d Awb: 

‘de herstelsanctie, inhoudende 

a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en

B. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd’.

Artikel 5:32 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan dat bij bijzondere wet de bevoegdheid heeft gekregen om bestuursdwang toe te passen ook een last onder dwangsom kan opleggen. 

Welke herstelsanctie het meest geschikt is zal steeds beantwoord moeten worden aan de hand van situatie. Bestuursdwang is geschikter voor spoedeisende situaties of onkunde. Een dwangsom is een geschikt als er gevaar bestaat voor herhaling van een overtreding. 

Meer info: Handhaving door en voor gemeenten. Een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk (november 2019, pdf, pagina 102 e.v.)

%d bloggers liken dit: