Last onder dwangsom

Een last onder dwangsom is een bestuurlijke herstelsanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan laten maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegne­men of beperken van de gevolgen van een overtreding.

De last onder dwangsom is gedefinieerd in artikel 5:31d Algemene wet bestuursrecht (Awb):

‘de herstelsanctie, inhoudende

  1. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  2. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd’.

Artikel 5:32 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan dat bij bijzondere wet de bevoegdheid heeft gekregen om bestuursdwang toe te passen ook een last onder dwangsom kan opleggen.

Welke herstelsanctie het meest geschikt is zal steeds beantwoord moeten worden aan de hand van situatie. Bestuursdwang is geschikter voor spoedeisende situaties of onkunde. Een dwangsom is geschikt als er gevaar bestaat voor herhaling van een overtreding.

Zie ook:

Laatste update: 22-9-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!