Toezichtarrangement

Een toezichtarrangement is de beargumenteerde inrichting en werkwijze van toezicht en handhaving op een afgebakend terrein. Het bevat de beschrijving van het domein waarop het betrekking heeft, de wet- en regelgeving, het toetskader dat gebruikt wordt en de primaire processen, de organisatie van de handhaving en de wijze van interveniëren (interventie- of handhavingsstrategie).

Het toetskader (ook wel toetsingskader of toezichtkader) kan voor rechterlijke toetsing in aanmerking komen in het geval een onder toezicht staande bezwaar maakt tegen een sanctie die de toezichthouder op basis daarvan heeft opgelegd. Het toetskader wordt soms gezien als pseudowetgeving.

Het toezichtarrangement kan tevens gebruikt worden als een verantwoordingsinstrument aan het parlement.

Bron: Begrippenkader Rijksinspectie 2013 (pdf)

Laatste update: 28-6-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!