Toezichtarrangement

Een toezichtarrangement is de beargumenteerde inrichting en werkwijze van toezicht en handhaving op een afgebakend terrein. Het bevat de beschrijving van het domein waarop het betrekking heeft, de wet- en regelgeving, het toetskader dat gebruikt wordt en de primaire processen, de organisatie van de handhaving en de wijze van interveniëren (interventiestrategie).

Het toetskader (ook wel toetsingskader of toezichtkader) kan voor rechterlijke toetsing in aanmerking komen in het geval een onder toezicht staande bezwaar maakt tegen een sanctie die de toezichthouder op basis daarvan heeft opgelegd. Het toetskader wordt soms gezien als pseudowetgeving.

Het toezichtarrangement kan tevens gebruikt worden als een verantwoordingsinstrument aan het parlement.

 

Bron: Begrippenkader rijksinspecties

%d bloggers liken dit: