Verscherpt toezicht

Bij verscherpt toezicht let de toezichthouder extra op een bedrijf of instelling. Met het opleggen van verscherpt toezicht krijgt het de kans om binnen bepaalde termijn de tekortkomingen die de inspectie eerder heeft geconstateerd, weg te nemen. Meestal moet het betreffende bedrijf of de instelling een ambitieus verbeterplan opstellen. De inspecteur voert extra (onverwachte) controles uit en beoordeelt voortgangsverslagen.

De invulling van deze interventie is niet in wetten of regels uitgewerkt. Daardoor is er veel speelruimte voor de toezichthouder om dit per situatie zo goed mogelijk in te vullen. Meestal gaat een bestuurlijk gesprek vooraf aan het instellen van verscherpt toezicht.

Als de toezichthouder een bedrijf onder verscherpt toezicht stelt gelden de volgende voorwaarden:

  • Het verscherpt toezicht moet vooraf worden aangekondigd;
  • De toezichthouder moet aan het bedrijf duidelijk maken onder welke voorwaarden het verscherpt toezicht wordt opgeheven.

Onder andere de IGJ, AFM, Autoriteit Woningcorporaties en ILT zetten het instrument regelmatig in.

Laatste update: 12-4-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!