Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is een Nederlandse geheime dienst die zich bezighoudt met de nationale veiligheid.

Zij verricht daartoe de volgende werkzaamheden:

  • onderzoek doen naar organisaties en personen die een dreiging vormen;
  • veiligheidsonderzoeken uitvoeren;
  • veiligheidsmaatregelen bevorderen;
  • inlichtingen over het buitenland inwinnen;
  • analyses maken van dreigingen en risico’s;
  • screening van bepaalde personen en organisaties.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 vormt de juridische basis van de AIVD.

De AIVD ontstond in 2002 uit de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en is sinds 2007 gevestigd in Zoetermeer. De AIVD is een directoraat-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en valt onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK. De dienst is opgedeeld in drie directies en een centrale staf. De AIVD telt ca 2000 fte en heeft een budget van €308 miljoen.

De militaire tegenhanger van de AIVD is de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Video AIVD 75 jaar, mei 2020

Zie ook:

Laatste update: 18-12-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!