Wet Damocles

Artikel 13b Opiumwet, ook wel Wet Damocles genoemd, geeft burgemeesters de bevoegdheid om woningen of lokalen te sluiten in geval soft- of harddrugs afgeleverd of verstrekt worden of daartoe aanwezig zijn. Veel gemeenten hebben ervoor gekozen om voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet beleidsregels vast te stellen.

Het artikel vindt zijn oorsprong in de wens die eind vorige eeuw bestond om op lokaal niveau te kunnen optreden tegen drugsoverlast rondom dealpanden of coffeeshops. In 1999 wordt het bovengenoemde artikel daarom aan de Opiumwet toegevoegd.

Het geeft de burgemeester de bevoegdheid om bij overtreding van de Opiumwet een last onder bestuursdwang op te leggen. In artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan de regels die gevolgd moeten worden als tot toepassing van bestuursdwang wordt overgegaan.

Zie ook:

Laatste update: 9-12-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!