Opsporingsambtenaar

Onder opsporingsambtenaren worden verstaan alle personen belast met de opsporing van strafbare feiten.

Volgens artikel 141 Wetboek van Strafvordering zijn “gewoon opsporingsambtenaren”:

Hun bevoegdheid geldt (in principe) voor het hele land.

Buitengewoon opsporingsambtenaar zijn volgens artikel 142 Wetboek van Strafvordering personen:

  • aan wie een akte van opsporingsbevoegdheid is verleend;
  • behorend tot door Onze Minister aangewezen categorieën of eenheden;
  • die bij of krachtens bijzondere wetten met de opsporing van de daarin bedoelde strafbare feiten zijn belast, m.u.v. gewone opsporingsambtenaren.

Buitengewoon opsporingsambtenaren moeten beschikken over een akte die zij middels opleiding moeten behalen en onderhouden en hun bevoegdheden zijn beperkt tot een of meer domeinen en een bepaald grondgebied.

Zie ook:

Laatste update: 25-6-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!