Prudentieel toezicht

Prudentieel toezicht is gericht op soliditeit van financiële ondernemingen en stabiliteit van het financiële stelsel. De wettelijke grondslag hiervoor is neergelegd in Artikel 1:24 Wet op het financieel toezicht (Wft). De Nederlandsche Bank (DNB) is daarin, met inachtneming van de Uitvoeringswet verordening bankentoezicht, belast met prudentieel toezicht op financiële ondernemingen alsmede met de bevoegdheid om te beslissen omtrent de toelating van financiële ondernemingen tot de financiële markten en bepaalde financiële ondernemingen af te wikkelen.

De Europese Centrale Bank (ECB) is prudentieel toezichthouder op alle banken met een zetel in een lidstaat van de EU met de euro als officiële munteenheid. Het “Single Supervisory Mechanism” (SSM) is het stelsel voor bankentoezicht in Europa.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag van financiële instellingen. Dit beschermt consumenten en bedrijven die hun geld toevertrouwen aan deze instellingen. Het toezicht door DNB en AFM tezamen wordt het zogenaamde “Twin Peaks-model” genoemd.

Zie ook:

Laatste update: 20-1-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!