Voorarrest

Na een aanhouding kan voorarrest volgen; de periode dat een verdachte wordt vastgehouden voordat zijn zaak door een rechter is beoordeeld. Tot voorarrest kan worden overgegaan als

 • er sprake is van vluchtgevaar;
 • de rechtsorde geschokt is;
 • er vrees voor herhaling bestaat;
 • er onderzoek moet worden verricht;
 • op het misdrijf waarvan de verdachte wordt verdacht wettelijk een maximumstraf van 4 jaren of meer staat.

Het voorarrest kent verschillende fases:

 1. De inverzekeringstelling, geregeld in Eerste afdeeling Wetboek van Strafvordering. Deze kan maximaal drie dagen duren en kan eenmaal met drie dagen worden verlengd.
 2. Voorlopige hechtenis wordt geregeld in § 1 Wetboek van Strafvordering en bestaat uit
  • bewaring: De bewaring duurt maximaal veertien dagen en kan niet door de Rechter-Commissaris worden verlengd.
  • gevangenhouding: De raadkamer van de rechtbank beslist over gevangenhouding. Het bevel tot gevangenhouding is van kracht gedurende een termijn van hoogstens negentig dagen.

Zie ook:

Laatste update: 20-7-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!