Diefstal

Diefstal is het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom. Er moet sprake zijn van opzet (oogmerk) en een handeling daartoe. Onder eigendom wordt behalve stoffelijke voorwerpen onder meer ook elektriciteit, gas, giraal geld en virtuele objecten verstaan. Stroperij wordt in het strafrecht ook gezien als een vorm van diefstal.

Diefstal is een misdrijf. Ook een poging tot diefstal is strafbaar. De strafbaarstelling is geregeld in Titel XXII Wetboek van Strafrecht.

De maximale straf voor diefstal is 4 jaar gevangenisstraf of geldboete van de vierde categorie. Verzwarende omstandigheden bij strafoplegging voor diefstal zijn:

  • tijdens de nacht op privéterrein;
  • door twee of meer personen;
  • toegangverschaffing d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutels, valse order of vals kostuum;
  • met terroristisch oogmerk;
  • met geweldpleging;
  • van vee uit de weide;
  • bij rampen.

Zie ook:

Laatste update: 10-2-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!