Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA, eng: Netherlands Labour Authority, van 2012 t/m 2021 “Inspectie SZW”) is een rijksinspectie van het ministerie van SZW die controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de regels inzake arbeid. Verder spoort het fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op. Zij houdt toezicht op de naleving van de volgende wetten en regelingen:

De NLA bestaat sinds 1890. In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) samengevoegd in de Inspectie SZW (sinds 2022 NLA).

De NLA telt 1695 fte en heeft een budget van €163,5 miljoen (2023). Het heeft een eigen Bijzondere Opsporingsdienst.

Zie ook:

Laatste update: 5-12-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!