Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa, eng: Dutch Healthcare Authority) werkt aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Het is belast met markttoezicht, marktontwikkeling en tarief- en prestatieregulering, op het terrein van de gezondheidszorg.

Naast bekostiging van zorgverleners en het bewaken van goede uitvoering van verzekeringswetten in de zorg richt de NZa zich op het pro-actief vaststellen van condities voor marktwerking en de handhaving daarvan.

Zij houdt toezicht op

De NZa is een zbo onder het ministerie van VWS en gevestigd te Utrecht. De wettelijke grondslag is de Wet marktordening gezondheidszorg, artikel 3. NZa is opgericht in 2006 met de introductie van het huidige zorgstelsel. Het omvat 453 fte en heeft een budget van €60 miljoen (2019).

Zie ook:

Laatste update: 12-12-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!