Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Hieronder vallen de:

  • waardebepaling van woningen en niet-woningen (taxatie);
  • formele bekendmaking van de WOZ-waarde (waardevaststelling bij beschikking);
  • uitvoering van de Basisregistratie WOZ.

Daarnaast adviseert het de staatssecretaris van Financiën, verzorgt arbitrage bij geschillen tussen gemeentebesturen en afnemers van WOZ-gegevens (Belastingdienst en waterschappen) en biedt een overlegplatform voor betrokken partijen. Tot slot treedt de Waarderingskamer op als expertisecentrum over de WOZ.

De Waarderingskamer is een zbo dat zijn grondslag vindt in Hoofdstuk II Wet waardering onroerende zaken. Het omvat 19 fte en heeft een begroting van €3 miljoen (2019). De Waarderingskamer is gevestigd in de Hoftoren in Den Haag.

Laatste update: 6-1-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!