Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de rijksinspectie van het Ministerie van EZK die toezicht houdt op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. Het ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en wind op zee. De taken van SodM zijn onder andere vastgelegd in de Mijnbouwwet en de Gaswet.

De toezichttaken betreffen:

Bij haar toezicht (met name off-shore) houdt SodM ook toezicht op naleving van arbowetgeving en warenwetgeving.

SodM is opgericht is opgericht in 1810. Het telt 95 fte (en groeiend) en een budget van €19 miljoen (2019). Het is gevestigd in Leidschenveen in Den Haag.

Video 200 jaar SodM (2010)

Zie ook:

Laatste update: 15-2-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!