Externe veiligheid (EV)

Externe veiligheid gaat over de risico’s buiten een inrichting voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de risico’s die luchthavens geven vallen onder externe veiligheid.

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de regeling (Revi) verplichten bevoegde gezagen veiligheidsafstanden in acht te nemen ter bescherming van individuen (plaatsgebonden risico) en groepen (groepsrisico), en wat (beperkt) kwetsbare objecten en gevaarlijke stoffen zijn.

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat 1 persoon overlijdt door een ongeluk met een gevaarlijke stof. Die mag niet groter zijn dan 1 op de miljoen. Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers, rekening houdend met de aard en de hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen.

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s is een landelijk register dat risico’s met gevaarlijke stoffen vastlegt. Deze gegevens staan ook op de risicokaart.

Zie ook:

Laatste update: 12-2-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!