Inspectieraad

De Inspectieraad bestaat uit de Inspecteurs-Generaal en hoofden van samenwerkende rijksinspecties. In 2007 is de Inspectieraad opgericht n.a.v. de moties Aptroot. Daarvoor kwam het sinds eind jaren 90 al regelmatig informeel bij elkaar is IG-Beraad. De Inspectieraad komt maandelijks bij elkaar. Zo leggen zij een stevige basis voor samenwerking tussen rijksinspecties.

De Inspectieraad bevordert dat rijksinspecties hun toezicht uitoefenen in overeenstemming met de principes van goed toezicht: onafhankelijk, professioneel, transparant, selectief, slagvaardig en samenwerkend. De raad is opdrachtnemer en uitvoerder van besluiten van het kabinet of de eerst verantwoordelijke minister die de coördinatie en samenwerking in rijkstoezicht betreffen.

De inspectieraad wordt in de uitvoering van zijn taken ondersteund door Bureau Inspectieraad.

Laatste update: 24-4-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!