Inspectieraad

De Inspectieraad bestaat uit de Inspecteurs-Generaal en hoofden van samenwerkende rijksinspecties.

In 1997 kwamen – op eigen initiatief – de leiders van de IGZ, Arbeidsinspectie, Inspectie Politie en Justitie en Onderwijsinspectie maandelijks bijeen met als invalshoeken: toezicht, beleidsafstemming, risico benaderingen en kwaliteitsbewaking. Het overleg heette Gemeenschappelijk Overleg Inspecties (GOI).

Rond het jaar 2000 ontstond als gevolg van de schaalvergroting, de functie van Inspecteur-Generaal en werd het overleg omgevormd tot IG–Beraad. Vrijwel alle inspecties schoven aan alsmede de Ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

In de eerste jaren van 2000 nam de druk op samenwerking tussen de inspecties toe in het kader van het terugdringen van toezichtlasten en werd in 2007 het IG-Beraad omgezet in Inspectieraad, ondersteund door Bureau Inspectieraad. Een formele instelling was het antwoord op de door de Tweede Kamer, via de moties Aptroot, gewenste sterkere positie in de samenwerking en om verdergaande organisatorische samenvoeging te kunnen afhouden.

(M.m.v. prof. dr. Ferdinand Mertens)

Zie ook:

Laatste update: 2-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!