Inspectieraad

De Inspectieraad is een regulier overleg van de inspecteurs-generaal en hoofden van samenwerkende rijksinspecties en geassocieerde leden. De leden werken samen aan de positie, de kwaliteit en de innovatie van toezicht, waarvoor ze onder meer de Academie voor Toezicht hebben opgezet, verschillende werkgroepen, programma’s en projecten initiëren en trekken en uiteenlopende overleggen, bijeenkomsten en het jaarlijks “Toezichtfestival” organiseren.

In 1997 kwamen – op eigen initiatief – de leiders van de IGZ, Arbeidsinspectie, Inspectie Politie en Onderwijsinspectie maandelijks bijeen onder de naam Gemeenschappelijk Overleg Inspecties (GOI). Vanaf 2000 werd het overleg omgevormd tot IG–Beraad. Vrijwel alle inspecties schoven aan alsmede de Ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken. De Inspectieraad bestaat sinds 2007 (in het kader van het terugdringen van toezichtlasten via de moties Aptroot).

In 2022 is de overeenkomst die onder de samenwerking in de Inspectieraad ligt vernieuwd.

De Inspectieraad wordt sinds 2007 ondersteund door Bureau Inspectieraad.

Zie ook:

(M.m.v. prof. dr. Ferdinand Mertens en Marcel Zandvliet)

Laatste update: 8-3-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!