Staat van de sector

Toezichthouders hebben unieke kennis over de staat van hun sector en kunnen die kennis nog meer toegankelijk maken voor bestuurders, politici, bedrijven, instellingen, professionals en burgers. Op die manier kan toezicht een nuttige feedbackrol spelen in de beleidscyclus en daarnaast het politieke en publieke debat over de borging van publieke belangen voeden en ondersteunen. Voor het signaleren en agenderen van ontwikkelingen en problemen is het opmaken van de staat van de sector een goede vorm, zoals De staat van het onderwijs (sinds 1817).

De staat van de sector kan bijvoorbeeld wijzen op acute en toekomstige bedreigingen, maar ook op kansen en goede voorbeelden die navolging verdienen. In de staat van de sector kan de toezichthouder ook aangeven hoe hij zelf probeert bij te dragen aan de publieke doelen, hoe succesvol hij daarin is, tegen welke knelpunten hij daarbij aanloopt en welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn.

De rijksinspecties brengen inmiddels vrijwel allemaal staten van de sector uit.

Bron: WRR-advies Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht (2013); 6.2.4 reflectief toezicht behelst goede signalering en agendering van problemen (pag 155).

Laatste update: 19-12-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!