Ketentoezicht

Ketentoezicht is het op elkaar afgestemde toezicht van één of meer toezichthouders op de naleving, de kwaliteit of de veiligheid van een handeling of zaak, dat zich uitstrekt tot alle partijen die achtereenvolgens betrokken zijn bij deze handeling of zaak.

Ketentoezicht richt zich op processen waar verschillende organisaties als schakels in een keten bij betrokken zijn (zoals bij afvalverwerking of asbestverwijdering). Dat gebeurt omdat het nalevingsgedrag van een afzonderlijk bedrijf sterk wordt bepaald door het gedrag van voorgaande of navolgende schakels of juist in de tussenschakels gefraudeerd kan worden.

Voor de toezichthouder is het daarom belangrijk zicht te hebben op het geheel en op de rol van de afzonderlijke spelers. De betrokken toezichthouders maken onderling afspraken over het toezicht en de uitwisseling van gegevens. Vervolgens kan gericht toezicht worden gehouden en op de juiste plek in de keten worden ingegrepen.

Bron: Begrippenkader Rijksinspectie 2013 (pdf)

Laatste update: 20-11-2019

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!