Regionale Uitvoeringsdienst/ Omgevingsdienst

De commissie Mans (De Tijd Is Rijp, 2008, pdf) heeft (n.a.v. een aantal incidenten zoals de vuurwerkramp) geconcludeerd dat de schaal waarop handhaving van het omgevingsrecht moet plaatsvinden, voor veel gemeenten en provincies te klein is. Daarom zijn zij sinds 2013 verplicht een aantal uitvoerende taken op het gebied van bouwen, ruimte en milieu uit te laten voeren door Regionale Uitvoeringdiensten (RUD’s) of Omgevingsdiensten (OD’s).

RUD’s voeren alleen de verplichte taken (basispakket) uit, OD’s leveren een bredere service aan hun opdrachtgevers, zoals bv advisering over energie of natuur. Van de in totaal 29 diensten zijn er zes benoemd tot zogenaamde BRZO-omgevingsdiensten. Deze zes voeren de VTH taken inzake de ruim 400 gevaarlijkste (BRZO)-bedrijven in heel NL uit.

RUD’s en OD’s zijn Openbare Lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Ze tellen gezamenlijk ca 7000 fte.

Meer info: Omgevingsdienst.nl

 

Laatste update: 18-11-2019

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!