Legitimatiebewijs

Model legitimatiebewijs Ksa(Voorbeeld model legitimatiebewijs Ksa 2012, voorzijde en achterzijde)

Artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht verplicht een toezichthouder een legitimatie bij zich dragen en “desgevraagd aanstonds” te tonen.

De eisen aan een legitimatiebewijs zijn neergelegd in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb. Het legitimatiebewijs van een toezichthouder bevat:

  1. de naam, hoedanigheid en handtekening van de toezichthouder;
  2. een foto van de toezichthouder;
  3. de naam, het correspondentieadres en het telefoonnummer van het bestuursorgaan of het onderdeel daarvan, waarvoor de toezichthouder werkzaam is;
  4. de naam en handtekening van degene, die het bewijs namens het bestuursorgaan heeft afgegeven;
  5. een omschrijving van de wettelijke voorschriften, met het toezicht waarop de toezichthouder is belast;
  6. de datum van afgifte van het legitimatiebewijs.

Voorts dient het legitimatiebewijs voorzien te zijn van het logo of beeldmerk van de organisatie.

Daarnaast gelden de Regeling vaststelling legitimatiebewijs buitengewoon opsporingsambtenaar en de Regeling politielegitimatiebewijs.

De minister van J&V kan een vrijstelling draagplicht legitimatiebewijs verlenen.

Zie ook:

Laatste update: 25-5-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!