Bestuurlijke strafbeschikking

Bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorganen kunnen op basis van Artikel 257ba Wetboek van Strafvordering, zelfstandig een geldboete opleggen door een bestuurlijke strafbeschikking (bsb) uit te schrijven.

Als de situatie hersteld kan worden, dan ligt het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang meer voor de hand. Dit wordt anders wanneer sprake is van een ernstige schending van de rechtsnorm. In gevallen waarin de overtreding nog niet is beëindigd of de gevolgen nog kunnen worden beperkt of ongedaan gemaakt, zal een combinatie van een bsb en last onder bestuursdwang het meest aangewezen zijn.

Het grote verschil met de bestuurlijke boete is dat de bsb wordt ingezet als er sprake is van een strafrechtelijke overtreding. Verzet hiertegen wordt daarom aangetekend bij het Openbaar Ministerie (bij de bestuurlijke boete kan men bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan zelf).

Zie ook:

Laatste update: 20-6-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!