Toezichthouder (inspecteur, handhaver)

Een toezichthouder is volgens de Algemene wet bestuursrecht (art.5.11) “een persoon die bij of krachtens wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.”

De bevoegdheden alsmede de legitimatieplicht van een toezichthouder zijn vastgelegd in Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (artikelen 5.11 t/m 5.20). Een toezichthouder kan ook buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zijn.

Een toezichthouder moet formeel aangewezen worden. Dat kan individueel (bij beschikking) of categoraal (de wet wijst de medewerkers van een bepaalde dienst aan als toezichthouders).

De termen toezichthouder, inspecteur en handhaver worden veel door elkaar gebruikt en zijn min of meer synoniem. Een toezichthouder is doorgaans een werknemer van een toezichthoudende organisatie maar ook niet-ambtenaren kunnen met een toezicht­houdende taak worden belast.

Zie ook:

Laatste update: 1-7-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!