Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)

Verschillende partijen werken samen in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid.

In een convenant (2017, pdf) zijn daarover afspraken vastgelegd. De samenwerking is in 2003 gestart en in 2017 geactualiseerd en uitgebreid.

Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende ketenpartners:

Alle gemeenten in Nederland kunnen (kosteloos en zonder verplichtingen) tot de ‘Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams’ toetreden.

De LSI neemt onder andere beslissingen over welke projecten er binnen het samenwerkingsverband worden uitgevoerd. Daarnaast duiden zij de problematiek als gevolg van oneigenlijk gebruik en misbruik van uitkeringen en toeslagen.

Zie ook:

Laatste update: 20-6-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!