Handhavingscommunicatie

Handhavingscommunicatie is een handhavingsinstrument dat met behulp van communicatie het naleefgedrag van de doelgroep verbetert door het beïnvloeden van de mate van voorkomen van kennis-, motivatie-, controle- en sanctiefactoren. Hierdoor kan een hoger naleefgedrag worden bereikt met een gelijkblijvende of verminderde inzet van fysieke controles.

Kennisfactoren geven de bekendheid en duidelijkheid van de regels weer bij de doelgroep. Motivatiefactoren betreffen de moraliteit van de doelgroep. Het gaat hier om de kosten/baten-verhouding van naleving (in tijd, geld en moeite) en om de mate waarin regels worden geaccepteerd als redelijk. Controle- en sanctiefactoren geven de mate van afschrikking weer vanuit de perceptie van de doelgroep.

Maatschappelijke marketing kan handhavingscommunciatie nog effectiever maken, omdat het een breder spectrum aan beïnvloedingsmogelijkheden omvat dan louter communicatie.

Zie ook:

Laatste update: 21-2-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!