Strafvervolging

Strafvervolging is de toepassing van het strafrecht tot aan een veroordeling (meestal met opleggen van een straf) of vrijspraak. Hoe dat proces verloopt is geregeld in het Tweede Boek Wetboek van Strafvordering.

De officier van justitie beslist, meestal als een opsporingsonderzoek (nagenoeg) is afgerond, of een strafzaak aan de rechter wordt voorgelegd. De verdachte ontvangt een dagvaarding. Hierin staat de verdenking alsmede wanneer en waar de zaak voor de rechter wordt gebracht.

De uiteindelijke beslissing van de rechter over een strafzaak heet een vonnis. Een vonnis is onherroepelijk als:

  • er geen mogelijkheid meer is voor de veroordeelde en het Openbaar Ministerie om in beroep te gaan;
  • er geen termijnen voor hoger beroep of beroep in cassatie (meer) open staan.

Zie ook:

Laatste update: 16-7-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!