Markttoezichthoudersberaad

Het Markttoezichthoudersberaad (MTB) is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Deelnemers zijn de voorzitters van:  

Hoewel elke markttoezichthouder een eigen specifieke taak vervult, hebben de deelnemers bij hun toezicht regelmatig met elkaar te maken. De vraagstukken en ontwikkelingen van het markttoezicht op marktwerking zijn vaak vergelijkbaar. Het MTB beoogt de krachten van de toezichthouders op gezamenlijke thema’s en vraagstukken te bundelen. Het zorgt ervoor dat toezichthouders structureel met elkaar in gesprek zijn, met als doel kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidt tot effectiever en efficiënter toezicht en beperkt waar mogelijk de toezichtlasten.

Zie ook:

Laatste update: 21-12-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!