Valsheid in geschrifte

Titel XII Wetboek van Strafrecht bepaalt wat valsheid in geschrifte is: “Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Valselijk opmaken is het opgeven van valse gegevens die daarna in een authentieke akte worden opgenomen. Vervalsen betreft het zo onopvallend mogelijk aanpassen van authentieke documenten.

Ook het afleveren of voorhanden hebben van een dergelijk geschrift is strafbaar wanneer er wetenschap was (of had moeten zijn) dat het geschrift als echt onvervalst gebruikt zou worden.

Laatste update: 9-2-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!