Inspectie SZW

De Inspectie SZW is een rijksinspectie van het ministerie SZW die controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de regels inzake arbeid. Verder spoort het fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op. Zij houdt toezicht op de naleving van de volgende wetten en regelingen:

De Arbeidsinspectie bestaat sinds 1890. In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) samengevoegd in de Inspectie SZW.

De Inspectie SZW telt 1311 fte en heeft een budget van €124 miljoen. Het heeft een eigen Bijzondere Opsporingsdienst.

Zie ook:

Laatste update: 28-12-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!