Strafbeschikking (OM)

Het Openbaar Ministerie kan voor veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen op basis van de Wet OM-afdoening. Het betreft strafbare feiten als eenvoudige mishandeling, winkeldiefstal, openbare dronkenschap, bedreiging, rijden onder invloed, ordeverstoring, bedelen, en vandalisme. Dat gebeurt middels een strafbeschikking. Strafbare feiten waarvoor een gevangenisstraf gepast is moeten aan de rechter worden voorgelegd. De strafbeschikking is geregeld in Titel IVa Wetboek van Strafvordering.

De officier van justitie kan de volgende straffen en maatregelen opleggen:

  • Geldboete;
  • Taakstraf t/m 180 uur;
  • Ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen (tot max 6 maanden);
  • Betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer;
  • Gedragsaanwijzing (bijvoorbeeld een stadionverbod);
  • Storting van een geldsom in het schadefonds geweldsmisdrijven;
  • Onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen goederen;
  • Afstand van in beslag genomen goederen (verbeurdverklaring)

Op grond van artikel 257b Wetboek van Strafvordering kan een strafbeschikking worden uitgevaardigd door de (buitengewoon) opsporingsambtenaar. Dit wordt ook wel de politiestrafbeschikking genoemd.

Meestal verstuurt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een OM-strafbeschikking.

Zie ook:

Laatste update: 29-7-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!