Risico

Risico is de kans dat een potentieel gevaar zich daadwerkelijk voordoet en de ernst van de gevolgen als het zich voordoet (impact). Risico’s kunnen meerdere oorzaken hebben en gevolgen zijn meestal divers zoals aantallen slachtoffers, economische, maatschappelijke, politiek en milieuschade. In veiligheidstermen (en dus toezicht) is risico altijd negatief, het betreft altijd vraagstukken over ongewenste gebeurtenissen.

Om risico’s meetbaar te maken en te kunnen ordenen in risicoanalyses wordt door toezichthouders meestal de formule risico = kans x gevolg gehanteerd waarbij kans en gevolg bijvoorbeeld gescoord worden op een vijfpuntsschaal (zoals in onderstaand figuur). De risico’s kunnen dan in een risico-matrix worden geordend.

Figuur: Risicomatrix

Om risico’s te beheersen, kunnen maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld door de oorzaken te verkleinen of weg te nemen en/of de potentiële gevolgen van een ongewenste gebeurtenis te verminderen. Dit wordt risicobeheer of risicomanagement genoemd. Het toezicht op basis van een risicoanalyse wordt risicogericht toezicht (of datagestuurd of informatiegestuurd toezicht) genoemd.

Engelstalige video met NL ondertiteling: What is a risk? (bron RiskID)

Laatste update: 8-4-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!