ILT/IOD

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft voor strafrechtelijk opsporingsonderzoek een eigen Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT/IOD). Deze dienst richt zich op georganiseerde criminaliteit, in het bijzonder op personen en bedrijven die de regelgeving op het gebied van milieu en woningcorporaties stelselmatig en op een ernstige manier overtreden.

De prioriteiten in de strafrechtelijke opsporing liggen bij de thema’s afval, bodem, gevaarlijke stoffen, woningcorporaties en transport. De ILT/IOD richt zich daarbij op georganiseerde criminaliteit met een ondermijnend karakter en vaak met internationale financiële constructies en handelsstromen. De focus wordt daarbij gelegd op intermediairs, facilitators en certificerende instellingen.

De ILT/IOD kent een duale aansturing. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de prioriteiten op de inhoudelijke beleidsterreinen en in de gezagsrelatie het Openbaar Ministerie voor de specifieke opsporing en de prioriteiten daarbinnen.

Er werken rechercheurs, analisten, technische en juridische specialisten, forensisch accounts, digitale rechercheurs, strategische adviseurs en experts op het gebied van het inwinnen en opwerken van inlichtingen en informatie (ca 70 fte, uit te breiden naar 125 fte in 2024).

Zie ook:

Laatste update: 17-4-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!