Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB)

De inrichting en het functioneren van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (het VTH-stelsel) inzake het omgevingsrecht is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van enerzijds Rijk, IPO en VNG en anderzijds het openbaar ministerie (OM). Voor de goede afstemming tussen partijen is het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) opgericht.

Het beraad vindt zijn wettelijke grondslag in de Wet VTH en artikel 5.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad gemaakte afspraken over bijvoorbeeld prioriteitstelling, handhavings- en interventiestrategieën kunnen wettelijk vast worden gelegd in een algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling.

Het BOB bestaat uit de (bestuurlijke) vertegenwoordigers vanuit IPO/VNG/Unie van Waterschappen, het OM, de ministeries van BZK, J&V, SZW, drie vertegenwoordigers van omgevingsdiensten en wordt voorgezet door de Staatssecretaris van IenW. Het BOB komt drie keer per jaar bijeen.

Zie ook:

Laatste update: 13-4-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!