Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman is een onafhankelijke functionaris die klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelt. Het betreft klachten over individuele zaken waarvoor geen beroep bij de rechter mogelijk is. De Nationale ombudsman is zelf geen rechter en zijn oordelen zijn dus niet bindend. Van de uitspraken gaat evenwel een grote publicitaire en controlerende werking uit.

Klachten over het optreden van bestuursorganen van decentrale overheden worden ook behandeld door de Nationale ombudsman, tenzij het bestuursorgaan heeft besloten tot aansluiting bij een andere ombudsvoorziening.

Het instituut Nationale ombudsman bestaat sinds 1982 en is in Hoofdstuk 4 van de Grondwet verankerd als Hoog College van Staat. In de Wet Nationale ombudsman en in Titel 9.2 Algemene wet bestuursrecht is de rol verder vastgelegd.

De Nationale ombudsman wordt benoemd door de Tweede Kamer voor een termijn van 6 jaar. Reinier van Zutphen vervult die functie sinds 2015. Zijn organisatie telt 172 fte (2019).

Zie ook:

Laatste update: 18-12-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!